Anslag /Bevis: Protokoll kommunfullmäktige 2022-11-28

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Anton Johansson