Anslag/Bevis: Protokoll Allmänna utskottet 2019-04-16

Organ:

Kommunstyrelse

 

Sammanträdesdatum:

2019-04-16

 

Paragrafer:

25-35

 

Datum då anslaget sätts upp:

2019-04-18

 

Datum då anslaget tas ned:

2019-05-10

 

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

 

Sekreterare:

Anna Forsberg

Brödtext

Publicerad: 2019-04-18

Skribent:

Medborgarservice