Konsumentdelegationen

Konsumentdelegationens uppdrag är att vara ett forum för konsumentpolitiska frågor. Det är kommunfullmäktige som har beslutat om en konsumentdelegation bestående av en fjärdedel politiker och tre fjärdedelar medborgarrepresentanter.


Det innebär bland annat följande:


  • överläggningar
  • samråd
  • förmedla information mellan politiker, medborgare och medborgarrepresentanterKonsumentdelegationen perioden 2015-2018PDF


Kommunens konsumentrådgivning


Kommunens budget- och skuldrådgivning

Publicerad: 2015-07-01

Aktuellt

Medborgarservice