Om Gudlav Bilderskolan

Gudlav Bilderskolan startade 1971 och har fått sitt namn efter en rik man, Gudlav Bilder, som den 29 juli år 1337 utfärdade ett storartat testamente på latin.

I översättning börjar det sålunda:

~ I Herrens Namn Amen: Jag Gudlaws med tillnamnet Bilder, upprättar och anordnar, till själagagn för min älskade maka Rodhni, salig i åminnelse, och för mig, mitt testamente på följande sätt~


På en del av hans mark står skolan - en modern skola, levande i ett historiskt perspektiv - mitt i den natursköna Ådalen i nipornas stad, Sollefteå.


Här erbjuder vi :

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet förutom transportinrikningen som ligger på nipanområdet.
 • Gymnasiesärskolan
 • Handelsprogrammet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Introduktionsprogrammet (IMIND)
 • Omvårdnadsprogrammet

  Idrottslektionerna bedrivs i idrottshallen på Gudlav Bilderskolan
 • Skolmaten serveras i skolans matsal

Publicerad: 2016-08-04

Medborgarservice