Fastigheter och lantmäteri

Du kan kontakta lantmäteriet om du behöver en fastighetskarta, hjälp med gränsutsättning/bestämning, att bilda en ny eller ändra din befintliga fastighet samt att bilda gemensamhetsanläggningar.

Lantmäteriet kan hjälpa till när ni ska bestämma hur flera fastigheter ska samverka. Frågorna kan till exempel gälla anlägga, sköta och fördela kostnader för vägar, vatten, avlopp, parkeringsplatser och garage med mera.


Fastighetsregister​

I fastighetsregistret finns information om landets alla fastigheter. I registret finns svenska statens förteckning av lagfarter och annan fastighetsinformation grundad på författningsbestämmelser.


Av författningsbestämmelserna framgår bland annat hur fastighetsregistret ska föras, för vilka ändamål personuppgifter får användas och vilka uppgifter registret ska innehålla.


Registret förvaltas och utvecklas av den statliga myndigheten Lantmäteriet medan uppdatering av information i registret sker av andra lantmäterimyndigheter, inskrivningsmyndigheter, kommuner med flera.


Förrättningar och avstyckningar

​Lantmäteriet utför på uppdrag av fastighetsägaren förrättningar och avstyckningar av fastigheter.


Servitut​

Kontakta Lantmäteriet i Sollefteå om du behöver hjälp att upprätta ett servitutsavtal. Ett servitut innebär rätt för en fastighet att i något hänseende nyttja en annan fastighet.

Dela

Publicerad: 2014-02-25

Sidansvarig: